תכניות חינוכיות לבתי הספר

תכניות התערבות יצירתיות וחדשניות, מבוססות מחקר,
המעניקות כלים פרקטיים להתמודדות עם אתגרי החוסן האישי 
בעידן של מציאות משתנה.

תכנית חינוכית טיפולית
בקבוצות קטנות, מותאמת
לגילאים השונים.

תכנית לפיתוח חוסן נפשי
וליצירת אקלים חינוכי מיטבי
במסגרות החינוכיות.

תכנית הכשרה למצוינות
אנושית, המעניקה כלים
להתמודדות עם העידן הנוכחי.