מרכז שְׁלָמָא

קבוצות חברתיות במרחב חינוכי מוגן ומכיל

תכניות חינוכיות, המבוססות על תיאוריית הפסיכולוגיה החיובית, המועברות בקבוצות קטנות. מטרת התכניות להקנות למשתתפים כישורים חברתיים, תוך העלאת תחושת המסוגלות, הדימוי העצמי והחוסן הנפשי. המרכז פועל במרחב חינוכי מכיל ואינטימי ברחובות, ברחוב מוטי קינד 2.